Deviz general

Elaborarea unui deviz general si al devizului pe obiect pentru realizarea oricarei investitii se face in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG 907/2016). Daca normele si reglementarile tehnice aflate in vigoare sufera schimbari sau modificari de solutii tehnice care schimba valoarea devizului general, atunci echipa noastra de profesionisti au sarcina de a actualiza intreaga documentatie tehnico-economica care a fost aprobata anterior, dar si actualizarea respectivului deviz general. In cadrul unui astfel de deviz se regasesc urmatoarele aspecte:

  • Prezentarea costurilor estimative referitoare la investitia necesara pentru realizarea obiectivului, dar si investiile care sunt corelate cu solutiile tehnice, caietele de sarcini sau memoriile pe fiecare specialitate.
  • Elaborarea de liste referitoare la cantitatile de lucrari si preturile unitare pentru acestea.

Serviciile care au legatura cu intocmirea devizului general asigura:


  • elaborarea de propuneri financiare pornind de la un proiect tehnic si avand in vedere specificatiile tehnice, listele de materiale, utilajele si echipamentele necesare, dar si dotarile care sunt necesare pentru realizarea investitiei;
  • rezolvarea oricaror neclaritati si probleme care sunt ridicate de catre ofertanti;
  • studierea referitoare la schimbarile de materiale sau de solutii cu scopul de a eficientiza lucrarile pentru respectarea termenului de executie si cu scopul de a optimiza valoarea lucrarilor;
  • efectuarea analizei tuturor ofertelor de pret si evaluarea acestora;
  • evaluarea termenelor de executie pentru fiecare lucrare;
  • intocmirea raportului de lucrari.

deviz

Estimarea realizata in cadrul unui deviz general trebuie sa fie cat mai la obiect astfel incat sa poata stabili pretul real pentru fiecare proiect in parte. Atunci cand alegi sa apelezi la o firma profesionista pentru estimarea unui obiectiv de investitii este important sa ai in vedere experienta inginerilor care vor realiza aceasta estimare, dar si instruirea inginerilor pentru a presta astfel de servicii. Pe de alta parte, trebuie subliniat faptul ca pretul serviciilor pentru un deviz general sunt importante, dar raportat la avantajele pe care un astfel de deviz le ofera, avantajele sunt mult mai importante decat orice costuri.

Firma noastra pune la dispozitia clientilor care doresc sa realizeze obiective de investitii in domeniul constructiilor servicii de realizare de astfel de devize generale la preturi extrem de avantajose. Echipa de ingineri care lucreaza pentru firma noastra detine o vasta experienta in acest domeniu si de-a lungul anilor in care am activat pe aceasta piata de servicii am intocmit devize generale pentru numeroase proiecte de anvergura si pentru clienti importanti. Pentru ca de foarte multe ori reglementarile legislative in domeniul constructiilor se modifica constant, atunci cand apelezi la serviciile firmei noastre ai certitudinea ca vei fi mereu informat cu privire la ultimele modificari de legislatie in acest domeniu. Fie ca ai nevoie de un deviz general pentru un studiu de prefezabilitate, fie ca ai nevoie de un astfel de document pentru un studiu de fezabilitate, fie ca un astfel de deviz te poate ajuta pentru un proiect tehnic de executie, firma noastra iti pune la dispozitie astfel de servicii. Atunci cand apelezi la serviciile firmei noastre pentru un deviz general vei beneficia de profesionalism, seriozitate, implicare si calitate superioara pentru serviciile prestate.